Az óvodai beszoktatás

Az óvodai beszoktatás

Az óvodai élet jó szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség és figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladat- és szabálytudatának) fejlődését és normarendszerének megalapozását. Az óvodának egyszerre kell segítenie a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását. A gyermek életében az óvoda az első olyan hely, ahol másokhoz alkalmazkodva kell élniük. El kell fogadniuk egymást, röviden szocializálódniuk kell. Ez nem megy némelyik kicsinek könnyen. Otthon csak Ő volt a középpontban, nem kellett semmit megosztania másokkal, minden testi és szellemi szükségletét az édesanyja és az édesapja jóvoltából kapta. Az óvoda egy idegen közeg számára, idegen gyermekekkel és felnőttekkel. Rémületét a beszoktatással, és nagy szeretettel lehet enyhíteni. Édesanyja előre mondjon el mindent az óvodai életről, amit csak tud. Látogassák együtt meg, előbb csak kívülről, később belülről is az intézményt. Ha a gyermek szeretne egy kicsit maradni, tegyék lehetővé.